Атестація робочих місць за умовами праці
Лабораторні дослідження умов праці для медичних оглядів працівників певних категорій

Вимірювальна лабораторія ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» діє згідно листа Держпраці про   визнання    лабораторії    атестованою      № 581/20/4-5-ДП-20 від 27.01.2020 р., має найновітніше сучасне обладнання та кваліфіковані кадри з досвідом роботи, послуги надає професійно в найкоротші терміни «під ключ», по всій території України.

ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» проводить санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища з метою атестації робочих місць за умовами праці, а саме:

 • проведення досліджень повітря робочої зони
 • проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку
 • проведення досліджень вібрації
 • проведення досліджень мікроклімату
 • проведення досліджень неіонізуючого випромінювання
 • проведення досліджень іонізуючого випромінювання
 • проведення досліджень освітленості робочого місця
 • проведення досліджень важкості та напруженості праці
 • дослідження важкості на напруженості праці, фізичних факторів (шум, вібрація, мікроклімат, освітлення, неіонізуюче (електромагнітне) випромінювання, іонізуюче випромінювання), повітря робочої зони на вміст шкідливих хімічних речовин

Атестація робочих місць проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

Що таке атестація робочих місць та чому вона необхідна

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах та організаціях незалежно від форм власності й господарювання та являє собою комплексну оцінку всіх факторів виробничого середовища та трудового процесу, де  технологічний  процес, обладнання, що використовується, сировина та матеріали  є  потенційними джерелами шкідливих та небезпечних виробничих факторів,  що  можуть
несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків.

Чергова атестація проводиться не рідше, ніж один раз на 5 років. Крім того,  з ініціативи роботодавця чи трудового колективу необхідно проводити обов’язкову позачергову атестацію на робочі місця у разі докорінної зміни умов і характеру праці.

Керівники підприємств та організацій мають організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацію робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством (не рідше  ніж  один раз на п’ять років), за їх результатами вживають заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів, а також робочих  місць,  виробництв, робіт, професій і посад з пільговим  пенсійним  забезпеченням або з регулярним отриманням грошових надбавок, додаткових відпусток і/або скороченим робочим тижнем; складання акту відбору контингенту працівників для проходження періодичного медичного огляду; визначення пріоритетних напрямів модернізації обладнання та технологічних процесів, розроблення і впровадження цілеспрямованих санітарно-гігієнічних та медико-профілактичних заходів та ознайомлюють з ними робітників.

По закінченню робіт з атестації робочих місць надаються:

 • карти умов праці
 • протоколи досліджень шкідливих факторів (санітарно-гігієнічних, важкості й напруженості трудового процесу, фізичних факторів та ін.)
 • фотографії робочого дня
 • розрахунки доплат до тарифних ставок та тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах
 • списки працівників, яким пропонується пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах
 • перелік технічних та організаційних заходів для оптимізації умов та характеру праці

Відповідальність за якість і своєчасність проведення робіт та організація здорової робочої обстановки лежить на плечах роботодавця, однак специфіка виробництва може бути безпосередньо пов’язана з підвищеною небезпекою і взаємодією з шкідливими матеріалами або сировиною. В такому разі керівництво підприємства зобов’язане компенсувати шкоду від його діяльності, що отримує працівник, відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів.

Відповідальність за якість та своєчасність організації здорової робочої обстановки лежить на плечах роботодавця

Компенсації можуть бути такого характеру:

 • надання додаткових днів (або навіть цілого періоду) відпустки;
 • збільшення зарплатні;
 • надання необхідної захисту, зокрема спецодягу та інших засобів особистого захисту;
 • видача спеціального харчування та медикаментів;
 • також людина може претендувати на спеціальну пенсію

Відсутність реалізації положень про атестацію робочих місць згідно чинного законодавства України може загрожувати збоями в роботі виробництва, адміністративною і навіть кримінальною відповідальністю.

Кожен працівник повинен мати власний робочий простір, робоче місце з безпечними і нешкідливими умовами

Вимірювальна лабораторія ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» володіє найновітнішим сучасним обладнанням та кваліфікованими кадрами з досвідом роботи. Будьте впевнені, що все буде проведено найкращим чином, згідно законодавства України, зобов'язання перед клієнтом буде виконано професіонально, вчасно та якісно.

Створіть всі умови для безпечної роботи Ваших працівників та процвітання Вашого бізнесу!

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ

ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» надає послуги по всій території України.