ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ Україна» допоможе Вам отримати дозвіл чи декларацію на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Законодавство. Ознайомитися:

Види робіт і устатковання, для яких потрібен дозвіл, та заявка на визначення вартості послуги:

 Види робіт і устатковання, для яких необхідна декларація, та заявка на визначення вартості послуги:

Досвідчені спеціалісти нашої компанії підготують пакет документів та отримають відповідний дозвіл чи декларацію.
Термін дії дозволу – 5 років, а декларація видається безстроково.
Терміни отримання  – 20 робочих днів.

Список документів:

 • Виписка з ЄДРПОУ про державну реєстрацію підприємства.
 • Довідка з Управління статистики.
 • Свідоцтво платника податків.
 • Банківські реквізити.
 • Статут підприємства.
 • Штатний розклад підприємства.
 • Договір оренди приміщення або свідоцтво право власності.
 • Протоколи і посвідчення про проходження навчання працівників.
 • Навчання ІТП і працівників.
 • Довідки про медичний огляд працівників підприємства.
 • Інформація про наявність обладнання на підприємстві.

Ми працюємо офіційно та по закінченню робіт видаємо:

 • висновки експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт;
 • висновки експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
 • висновки експертизи відповідності таких машин, механізмів, устаткування вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Висновок експертизи – це документ, який складається експертною організацією за результатами проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання за формою, розробленою Держгірпромнаглядом і затвердженою в установленому порядку, який містить інформацію про відповідність (невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Щоб з’ясувати необхідність проведення ремонту, модернізації, реконструкції або виведення з експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, проводять їх технічний огляд та експертне обстеження.

Після чого визначають технічний стан, умови і термін подальшої безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з урахуванням їх режиму роботи.

Відповідно до законодавства України, роботодавець припиняє роботу такого устаткування у разі, якщо не проведено технічний огляд або експертне обстеження чи виявлені несправності, які впливають на його безпечну експлуатацію.

ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» діє згідно дозволу № 239.19.30 Державної служби України з питань праці (Держпраці) від 25.09.19 р., надає повний комплекс послуг «під ключ» з проведення експертних обстежень машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки.

Наші кваліфіковані фахівці виконують роботи з підвищеної небезпеки: технічного огляду випробування (гідравлічні (із застосуванням води або інших рідин), пневматичні (із застосуванням повітря або інертних газів); неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VТ), ультразвуковий (UТ),капілярний (РТ); руйнівний контроль: механічні випробування, визначення твердості), експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки а саме:

 • устаткування, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, розподілом, зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням вибухопожеонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, які визначено постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;
 • технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об'єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
 • технологічне устаткування хімічної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної, харчової, переробної та поліграфічної галузей промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;
 • парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °C, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
 • вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, підйомники та колиски для підіймання працівників;
 • устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання)
№ з/п Перелік випробувань і вимірів (найменування об’єкту вимірювання або електроустаткування, що випробується, апаратів і засобів захисту) Нормативний документ із посиланням на пункті, що регламентує проведення випробувань і вимірів
1 Силові трансформатори та автотрансформатори «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ПТЕЕС) Додаток 1. таблиця 1. п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22
2 Напівпровідникові перетворювачі ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 2. п. 1.2. 3 а). 3 б). 3 в). 5. 6. 8. 10
3 Силові конденсатори ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 3. п. 1,2. 3. 4. 5
4 Кабельні лінії ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 5. п. 1.2. 3 а). 9
5 Контактні з’єднання збірних та з’єднувальних шин,  проводів і грозозахисних тросів ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 7. п. 1 б)
6 Підвісні та опорні ізолятори ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 8. п. 1.2. 3
7 Уводи і прохідні ізолятори ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 9.  п. 1.2. 3
8 Масляні та електромагнітні вимикачі ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 10. п. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10
9 Повітряні вимикачі ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 11. п. 1.2. 3. 4. 5. 6
10 Елегазові вимикачі ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 12. п. 1.2. 3, 4. 6. 7. 8. 9
11 Вакуумні вимикачі ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 1З. п. 1. 2. 3.4. 5. 6. 9
12 Вимикачі навантаження ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 14. п. 1. 2. 3, 6, 7. 8. 10
13 Роз’єднувачі, короткозамикачі та відокремлювані ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 16. п. 1.2. 4. 6. 7
14 Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 17. п. 1. 2. 4. 5. 6. 9
15 Струмообмежувальні сухі реактори ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 19. п. 1.2
16 Вимірювальні трансформатори ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 20. п. 1.2. 3. 4. 7. 8
17 Комплектні розподільчі установки внутрішнього (КРУ)  та зовнішнього (КРУЗ) розташування ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 21. п. 1. 2. 4
18 Електродвигуни змінного струму ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 22. п. 1. 2. 3. 4. 6. 9
19 Машини постійного струму ПТЕЕС Додаток 1 Таблиця 23,  п. п.  1; 2; 4
20 Заземлювальні пристрої ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 25. п. 1. 2. 3. 6. 8
21 Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводки напругою до 1000 В ПТЕЕС Додаток 1. таблиця 27. п. 1.2. 3.4. 5. 7
22 Релейний захист, електроавтоматика та вторинні кола ПТЕЕС розділ VII глава 6.

ГКД 34.35.603-95 «Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту та електроавтоматики електричних мереж 0,4-35 кВ. Правила».

ГКД 34.35.604-96 «Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електричних станцій і підстанцій 110-750 кВ. Правила»

ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ УКРАЇНА» надає послуги по всій території України.

ПЕРЕДЗВОНІТЬ МЕНІ