Проходження   медоглядів обумовлено нормами статей 169 та 191 КЗпП, а також статті 17 Закону України «Про охорону праці», а їх проведення та організація відбуваються відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.2007 року №246 „Про затвердження Порядку проведення».

 

Медичний огляд працівників — це обов’язкова процедура, обумовлена рамками закону, після проходження якої роботодавець набуває права допустити працівників до виконання їхніх трудових обов’язків, а працівники можуть виконувати свою роботу.

Метою медичного огляду працівників є визначення стану здоров’я, можливості виконання певних трудових обов’язків, своєчасного виявлення гострих чи хронічних професійних захворювань, встановлення медичних протипоказань щодо здійснення окремих видів робіт, а також запобігання виникненню та розповсюдженню інфекцій.

Працівник зобов’язаний проходити попередні та періодичні медогляди згідно ст. 159 Кодексу законів «Про працю» України від 10.12.71 р.

В свою чергу обов’язком роботодавця є організація проведення за власні кошти попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Doctor examination young man with stethoscope in hospital. healthcare and medicine
2-doctor-checking-medical-condition-of-patient
Hospital and medicine. Doctor at work

          На обов’язковий медогляд роботодавцеві потрібно направити:

 • працівників при прийнятті на роботу (попередній медичний огляд);
 • працівників, зайнятих на важких роботах (періодичний медичний огляд протягом трудової діяльності);
 • працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці (періодичний медичний огляд протягом трудової діяльності);
 • працівників, зайняті на роботах, де існує потреба в професійному доборі (позачерговий медогляд за ініціативною роботодавця або працівника);
 • осіб віком до 21 року (щорічний медогляд).

         Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

 • своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;
 • забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розв’язання питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;
 • розробки індивідуальних та групових закладів охорони здоров’я та реабілітаційних заходів працівникам, що віднесені за результатами медичного огляду до групи ризику;
 • проведення відповідних оздоровчих заходів.

Додатком 4 та додатком 5 до Порядку №246 затверджені переліки робіт, для виконання яких є обов’язковим проходження медогляду. Кожному роботодавцю слід їх переглянути та з'ясувати для себе, чи підпадає Ваша сфера діяльності під Порядок №246.

Як організувати проходження медичних оглядів працівників згідно з Наказом МОЗ № 246

«Про охорону праці» та підпункту 3.1 пункту 3 Порядку № 246 роботодавець має організовувати лабораторні дослідження* умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних  факторів  виробничого  середовища  та трудового  процесу на конкретних робочих місцях працівників.*Лабораторія, повинна бути атестована на проведення таких досліджень.З метою визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду роботодавець організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Державних санітарних норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджених Наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248 (далі – Гігієнічна класифікація праці) і подає ці дані (протоколи дослідження умов праці) до відповідного територіального органу Держпраці.

За результатами лабораторно-інструментальних досліджень визначаються умови праці (оптимальні, допустимі, шкідливі або небезпечні) відповідно до Гігієнічної класифікації праці.

яким необхідно проходження медогляду.

Після визначення умов праці на підставі результатів лабораторних досліджень роботодавцю потрібно визначити ті категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Для цього роботодавець щорічно подає заяву до територіального органу Держпраці, на підставі якої визначаються категорії серед його працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду та складається акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду (додаток 1 до Порядку №246).

Протягом місяця на підставі акта роботодавець складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам (форму наведено в Додатку 2 до Порядку № 246). Потім погоджує їх з територіальним органом Держпраці.

який проводить медогляд. Медогляди  проводяться спеціальними лікувально-профілактичним закладом, який має дозвіл, перелік закладів визначається профільними відомствами.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець має укласти угоду із територіальним ЛПЗ та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, ЛПЗ складає план-графік їхнього проведення, погоджує його з роботодавцем і з територіальним органом Держпраці. Оплата медоглядів проводиться коштом роботодавців.

проведення медогляду. У плані-графіку вказуються строки проведення медоглядів, лабораторні, функціональні та інші дослідження та лікарі, які залучаються до їхнього проведення. Якщо працівник проходить попередній медогляд (уперше перед укладенням трудового договору), то пред’являє направлення, видане роботодавцем (форму наведено в додатку 3 до Порядку №246). В разі необхідності проходження наркологічного, психіатричного огляду, обстеження з приводу видачі медичного посвідчення водія, довідки на об’єкт дозвільної системи та ін. роботодавець чи працівник повинен попередити  медичний заклад при цьому відомості про їхнє проходження повинні пред’являтися при цьому медогляді.

Результати попереднього (періодичних) медичного огляду працівників і висновок Комісії про стан здоров’я заносяться до картки працівника за формою зазначеною у додатку 7 Порядку, і Медичної картки амбулаторного хворого (ф.025/у).

Роботодавець подає разом із заявою 6 примірників заключного акту на погодження до Держпраці, крім того, попередні заключні акти минулих років та результат виконання рекомендацій, що були зазначені у цих актах.

Якщо зауважень немає, то Держпраці погоджує заключний акт, 2 примірники лишає собі в архів.

надати погоджений  заключний акт до закладу охорони здоров’я, головному профпатологу та 2 примірники на підприємство (головному інженеру та керівництву).

6-pexels-photo-4021775
7 -blood-pressure-3524615_960_720

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

Якщо працівники не пройшли обов’язковий медогляд і були допущені до роботи, на роботодавця можуть бути накладені штрафні санкції. Роботодавець може відсторонити працівника від роботи без збереження зарплати і притягнути до дисциплінарної відповідальності, якщо той відмовляється проходити медогляд.

За не проходження медоглядів складається припис та відсторонення від роботи працівників які не пройшли медичний огляд, якщо немає протоколів лабораторних досліджень що підтверджують не шкідливі (допустимі) умови праці.

Відсторонення від роботи до проходження медоглядів діє до отримання заключного акту.

Працівник і собі зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередній і періодичні медогляди та несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Відповідно до ст.41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників та на посадові особи підприємств.

Також не слід забувати, що в разі, коли не проведення медичних оглядів є наслідком шкоди здоров’ю працівника, керівник буде залучений до кримінальної відповідальності за ст.271 Кримінального кодексу України “Порушення вимог законодавства про охорону праці”.

Звертаємо увагу, що штрафи застосовується щодо кожного факту порушення законодавства з праці. А отже, доведеться заплатити за кожного працівника, щодо якого роботодавець скоїв порушення.

А ось адміністративний штраф застосовується до посадових осіб роботодавця, які мали б організувати проведення таких медоглядів або хоча б проконтролювати, щоб ті працівники, які цей медогляд не пройшли, не були допущені до роботи.

НАШІ ПОСЛУГИ

 1. Організація лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на робочих місцях працівників:
 • підготовка пакета документів для замовлення лабораторних досліджень умов праці;
 • аналіз робочих місць для визначення конкретної кількості лабораторних досліджень;
 • підбір закладу, що має всі необхідні дозвільні документи для проведення лабораторних замірів на робочих місцях;
 • оцінка проведених досліджень (протоколів) та визначення робочих місць з шкідливими умовами для проходження медогляду.

2. Організація медичних оглядів працівників певних категорій (професійні медогляди):

 • допомога у складанні актів визначення категорій працівників, які підлягають попереднім та періодичним медичним оглядам та їх узгодження з територіальним органам Держпраці;
 • допомога у складанні поіменних списків працівників, що працюють в шкідливих умовах і підлягають професійним медоглядам та їх узгодження з територіальним органам Держпраці;
 • розробка, підготовка та супровід документів для узгодження з територіальним органом Держпраці заключного акта за результатами проходження медичних оглядів.

ТОВ «ЕКСПЕРТ ЛАБ Україна» допоможе заощадити час на проходженні медичних оглядів Ваших працівників.

Звертайтеся за тел. +38 (098) 339-88-76